Postitatud

Koosolek

Võru Tarbijate Ühistu (registrikood 10242069) kutsub kokku üldkoosoleku, mille päevakorras on (I) üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine; (II) nõukogu liikmete tagasikutsumine; (III) nõukogu koosseisu suuruse määramine; (IV) nõukogu liikmete valimine. Koosolek toimub 30.12.2020 kell 18.00 Võrus Lembitu 1. Koosoleku dokumentide ja eelnõudega saab tutvuda enne koosolekut samal aadressil. Koosolekul ja dokumentidega tutvumisel palun järgida nõudeid COVID-19 ohu ennetamiseks.