Postitatud

Värsked võrukaelad said bodid selga

Eelmisel aastal valiti meid Võru linna lastesõbralikuks ettevõtteks. Meie jaoks oli see väga suur tunnustus ja au, sest töötame iga päev selle nimel, et nii meie töötajatel kui ka nende peredel oleks hea. Ja et ka meie kõige värskemad pereliikmed ei jääks kellelegi märkamata, siis otsustasime nüüd kõiki uusi ilmakodanikke tervitada võrukaelale vastava bodiga.
𝐏𝐢𝐥𝐭: 𝐄𝐬𝐢𝐦𝐞𝐧𝐞 𝐤𝐢𝐧𝐠𝐢 𝐬𝐚𝐚𝐣𝐚 𝐑𝐨𝐯𝐞𝐧, 𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐮𝐥𝐞𝐦𝐚𝐬𝐭!

Postitatud

Coop on taas armastatuim eestimaine bränd

Kantar Emori populaarseimate brändide uuringust selgus, et Coop on Eesti inimeste lemmikbrändide esikolmes. Eestimaiset Coopi edestavad edetabelis vaid Youtube ja Google. 

Populaarseimate brändide väljaselgitamiseks palus Kantar Emor vastajail etteantud nimekirja alusel valida kuni viis tema jaoks kõige meeldivamat – valik tuli teha 159 nimetuse ja logo seast. Nimekirja aluseks oli Kantar Emori erinevatest brändiuuringutest saadud kogemus. Uuringus osales 1099 Eesti elanikku vanuses 15–74 aastat.

Postitatud

Võru Tarbijate Ühistu üldkoosolek

Võru Tarbijate Ühistu (10242069) juhatus kutsub kokku üldkoosoleku, mille päevakorras on:

(I) üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;
(II) 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine;
(III) Kahjumi katmise otsustamine;
(IV) 2021. aasta majandusaastaks audiitori kinnitamine;
(V) 30.12.2020 toimunud üldkoosolekul vastu võetud otsuste kinnitamine.

Koosolek toimub 17.06.2021 kell 14.00 Võrus Lembitu 1. Koosoleku dokumentide ja eelnõudega saab tutvuda eelregistreerimisel enne koosolekut samal aadressil. Koosolekul ja dokumentidega tutvumisel palun järgida nõudeid Covid-19 ohu ennetamiseks.

Postitatud

Meie südameprojekt- “Tean, tunnen, oskan”.

Ohutusprojekt „Tunnen, tean, oskan”, mille sihtrühmaks on Võrumaa koolieelikud, peab juba teist aastat järjest saama hakkama õppeaastat lõpetava ohutuspäevata. Projekti raames toimuvad sügisest kevadeni Võrumaa lasteaedadesse politsei- ja piirivalveameti, päästeameti, Kaitseliidu, naiskodukaitsjate, Punase Risti ja Lastekaitse Liidu õpetlikud visiidid.

Ohutusprojekti „Tunnen, tean, oskan” veab Sarik juba 2014. aastast. „2014. aastal algasid ettevalmistused ja töösse läks projekt 2015. aasta sügisest,” kinnitab ta. Nende aastate jooksul on ohutusprojekt kasvanud ja saanud järjest sisukamaks ning põhjalikumaks.

Loe pikemat artiklit Võrumaa Teatajast: https://www.vorumaateataja.ee/koik-uudised/uudised/27093-koolieelikute-ohutusprojekt-saab-kohalikult-ettevotjalt-olulist-tuge