Postitatud

Võru Tarbijate Ühistu üldkoosolek

Võru Tarbijate Ühistu üldkoosolek


Kuna 18.06.2024 koosolekul oli kohal alla poole ühistu liikmetest, siis kutsub Võru Tarbijate Ühistu
(10242069) juhatus kokku kordus üldkoosoleku, mille päevakorras on:

1) üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;
2) 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine;
3) kasumi jaotamise otsustamine;
4) 2024. aasta majandusaastaks audiitori kinnitamine.


Koosolek toimub 15.07.2024 kell 11:00 Võrus Lembitu 1. Koosoleku dokumentide ja otsuste
eelnõudega saab tutvuda ainult etteregistreerimisel enne koosolekut samal aadressil.


Kordus üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

 • Liikmel isikut tõendava dokumendina isikutunnistus (ID-kaart) või pass, esindajal lisaks ka
  nõuetekohaselt vormistatud volikiri (digiallkirjastatud volikirja puhul kindlasti ka allkirjaleht).
 • Koosolekul osalejate ladusamaks registreerimiseks palub ühistu, et liige teavitaks ühistut
  esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades
  digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel aadressil
  info@vty.ee või edastades kirjaliku paberkandjal allkirjastatud volikirja ja muud
  nõuetekohased dokumendid ühistu kontorisse, Võrus Lembitu 1 (tööpäevadel alates kell
  10.00 kuni 15.00) hiljemalt 11.07.2024 kella 15.00-ks.