Postitatud

Rõuge Konsumi nurgakivi panek

Meil oli eile ajalooliselt tähtis päev. Asetasime nurgakivi Rõuge Coop Konsumile. Lisaks uuele kauplusele tuleb majja veel apteek ning ilusalong. Rõuge vald korraldas uue kaupluse tulekuga nimekonkurssi uuele tänavale. Tänava nimeks valiti Kaarnakivi, Sännas sündinud kirjanik Juhan Jaigi raamatu järgi on kaarnakivil õnne toov tähendus. Ehe näide, et hoiame elu Võrumaal

Plaanide järgi avame uue Konsumi selle aasta lõpus detsembri kuus.

Postitatud

Võru Tarbijate Ühistu üldkoosolek

Võru Tarbijate Ühistu üldkoosolek


Kuna 18.06.2024 koosolekul oli kohal alla poole ühistu liikmetest, siis kutsub Võru Tarbijate Ühistu
(10242069) juhatus kokku kordus üldkoosoleku, mille päevakorras on:

1) üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;
2) 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine;
3) kasumi jaotamise otsustamine;
4) 2024. aasta majandusaastaks audiitori kinnitamine.


Koosolek toimub 15.07.2024 kell 11:00 Võrus Lembitu 1. Koosoleku dokumentide ja otsuste
eelnõudega saab tutvuda ainult etteregistreerimisel enne koosolekut samal aadressil.


Kordus üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

 • Liikmel isikut tõendava dokumendina isikutunnistus (ID-kaart) või pass, esindajal lisaks ka
  nõuetekohaselt vormistatud volikiri (digiallkirjastatud volikirja puhul kindlasti ka allkirjaleht).
 • Koosolekul osalejate ladusamaks registreerimiseks palub ühistu, et liige teavitaks ühistut
  esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades
  digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel aadressil
  info@vty.ee või edastades kirjaliku paberkandjal allkirjastatud volikirja ja muud
  nõuetekohased dokumendid ühistu kontorisse, Võrus Lembitu 1 (tööpäevadel alates kell
  10.00 kuni 15.00) hiljemalt 11.07.2024 kella 15.00-ks.