Postitatud

Võru Tarbijate Ühistu erakorraline üldkoosolek

Kuna 01.11.2023 koosolekul oli kohal alla poole ühistu liikmetest, siis kutsub Võru Tarbijate Ühistu
(10242069) juhatus kokku kordus erakorralise üldkoosoleku, mille päevakorras on
tulundusühistuseaduse § 39 p 8 alusel õigusvaidluse pidamise otsustamine ja selles vaidluses ühistu
esindaja määramine.


Koosolek toimub 05.12.2023 kell 11:00 Võrus Lembitu 1. Koosoleku dokumentide ja otsuste
eelnõudega saab tutvuda ainult etteregistreerimisel enne koosolekut samal aadressil. Küsimusi
päevakorrapunktide kohta saab esitada kohapeal kirjalikult.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

 • Liikmel isikut tõendava dokumendina isikutunnistus (ID-kaart) või pass, esindajal lisaks ka
  nõuetekohaselt vormistatud volikiri (digiallkirjastatud volikirja puhul kindlasti ka allkirjaleht).

 • Koosolekul osalejate ladusamaks registreerimiseks palub ühistu, et liige teavitaks ühistut
  esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades
  digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel aadressil
  info@vty.ee või edastades kirjaliku paberkandjal allkirjastatud volikirja ja muud
  nõuetekohased dokumendid ühistu kontorisse, Võrus Lembitu 1 (tööpäevadel alates kell
  10.00 kuni 15.00) hiljemalt 04.12.2023 kella 15.00-ks.
Postitatud

Võru Tarbijate Ühistu valis uue nõukogu

Üldkoosolek valis 30.12.2020 Võru Tarbijate Ühistule uue nõukogu, kuhu valiti ettevõtjad Urmas Johanson, Jako Laanemägi, Martin Roots, Igor Kask ja Toomas Kont. Ühtlasi otsustati suurendada liikmete arvu kuuele, võimaldamaks laiapõhjalisemat esindatust ning kaasamaks erinevate sektorite spetsialiste. Senistest liikmetest jätkab Kalli Uibokand.

Varasemast Võru Tarbijate Ühistu nõukogust kutsuti tagasi Hasso Ploomipuu ja Leonid Tolstov, kelle tegevuse osas avaldasid liikmed selget rahulolematust.

„Oleme seadnud eesmärgiks viivitamatult teostada tunnustatud audiitorite abiga Võru Tarbijate Ühistu tütarühingutes revisjoni 2020. aastal tehtud tehingute osas hindamaks nende kooskõla ühistu huvidega. Pärast eelnimetatud revisjonide teostamist saame võtta selgemaid seisukohti tehingute seaduslikkuse ja võimalike nõuete osas,” kommenteerib Võru Tarbijate Ühistu uus nõukogu esimees Jako Laanemägi.

Võru Tarbijate Ühistu sihiks on kindlustada ja edendada maakaubandust Võrumaal.