Postitatud

Võru Tarbijate Ühistu korraline koosolek

Võru Tarbijate Ühistu üldkoosolek


Võru Tarbijate Ühistu (10242069) juhatus kutsub kokku korralise üldkoosoleku, mille päevakorras on:

1) üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;
2) 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine;
3) kasumi jaotamise otsustamine;
4) 2024. aasta majandusaastaks audiitori kinnitamine.


Koosolek toimub 18.06.2024 kell 11.00 Võrus Lembitu 1. Koosoleku dokumentide ja otsuste
eelnõudega saab tutvuda ainult etteregistreerimisel enne koosolekut samal aadressil.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

 • Liikmel isikut tõendava dokumendina isikutunnistus (ID-kaart) või pass, esindajal lisaks ka
  nõuetekohaselt vormistatud volikiri (digiallkirjastatud volikirja puhul kindlasti ka allkirjaleht).
 • Koosolekul osalejate ladusamaks registreerimiseks palub ühistu, et liige teavitaks ühistut
  esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades
  digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel aadressil
  info@vty.ee või edastades kirjaliku paberkandjal allkirjastatud volikirja ja muud
  nõuetekohased dokumendid ühistu kontorisse, Võrus Lembitu 1 (tööpäevadel alates kell
  10.00 kuni 15.00) hiljemalt 14.06.2024 kella 15.00-ks.