Postitatud

Võru Tarbijate Ühistu erakorraline üldkoosolek

Kuna 01.11.2023 koosolekul oli kohal alla poole ühistu liikmetest, siis kutsub Võru Tarbijate Ühistu
(10242069) juhatus kokku kordus erakorralise üldkoosoleku, mille päevakorras on
tulundusühistuseaduse § 39 p 8 alusel õigusvaidluse pidamise otsustamine ja selles vaidluses ühistu
esindaja määramine.


Koosolek toimub 05.12.2023 kell 11:00 Võrus Lembitu 1. Koosoleku dokumentide ja otsuste
eelnõudega saab tutvuda ainult etteregistreerimisel enne koosolekut samal aadressil. Küsimusi
päevakorrapunktide kohta saab esitada kohapeal kirjalikult.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

 • Liikmel isikut tõendava dokumendina isikutunnistus (ID-kaart) või pass, esindajal lisaks ka
  nõuetekohaselt vormistatud volikiri (digiallkirjastatud volikirja puhul kindlasti ka allkirjaleht).

 • Koosolekul osalejate ladusamaks registreerimiseks palub ühistu, et liige teavitaks ühistut
  esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades
  digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel aadressil
  info@vty.ee või edastades kirjaliku paberkandjal allkirjastatud volikirja ja muud
  nõuetekohased dokumendid ühistu kontorisse, Võrus Lembitu 1 (tööpäevadel alates kell
  10.00 kuni 15.00) hiljemalt 04.12.2023 kella 15.00-ks.