Postitatud

Võru Tarbijate Ühistu valis uue nõukogu

Üldkoosolek valis 30.12.2020 Võru Tarbijate Ühistule uue nõukogu, kuhu valiti ettevõtjad Urmas Johanson, Jako Laanemägi, Martin Roots, Igor Kask ja Toomas Kont. Ühtlasi otsustati suurendada liikmete arvu kuuele, võimaldamaks laiapõhjalisemat esindatust ning kaasamaks erinevate sektorite spetsialiste. Senistest liikmetest jätkab Kalli Uibokand.

Varasemast Võru Tarbijate Ühistu nõukogust kutsuti tagasi Hasso Ploomipuu ja Leonid Tolstov, kelle tegevuse osas avaldasid liikmed selget rahulolematust.

„Oleme seadnud eesmärgiks viivitamatult teostada tunnustatud audiitorite abiga Võru Tarbijate Ühistu tütarühingutes revisjoni 2020. aastal tehtud tehingute osas hindamaks nende kooskõla ühistu huvidega. Pärast eelnimetatud revisjonide teostamist saame võtta selgemaid seisukohti tehingute seaduslikkuse ja võimalike nõuete osas,” kommenteerib Võru Tarbijate Ühistu uus nõukogu esimees Jako Laanemägi.

Võru Tarbijate Ühistu sihiks on kindlustada ja edendada maakaubandust Võrumaal.