Postitatud

Võru Tarbijate Ühistu üldkoosolek

Võru Tarbijate Ühistu (10242069) juhatus kutsub kokku üldkoosoleku, mille päevakorras on:

(I) üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;

(II) 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine;

(III) kasumi jaotamise otsustamine;

(IV) 2022. aasta majandusaastaks audiitori kinnitamine;

(V) 30.12.2020 toimunud üldkoosolekul vastu võetud otsuste kinnitamine.

Koosolek toimub 21.06.2022 kell 14.00 Võrus Lembitu 1. Koosoleku dokumentide ja eelnõudega saab tutvuda eelregistreerimisel enne koosolekut samal aadressil.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

·         Liikmel isikut tõendava dokumendina isikutunnistus (ID-kaart) või pass, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri.

·         Koosolekul osalejate ladusamaks registreerimiseks Võru Tarbijate Ühistu palub, et liige teavitaks Võru Tarbijate Ühistu’t esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel aadressil info@vty.ee või edastades kirjaliku paberkandjal allkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid Võru Tarbijate Ühistu kontorisse, Võrus Lembitu 1 (tööpäevadel alates kell 10.00 kuni 15.00) hiljemalt 20.06.2022. aastal kella 15.00-ks.