Postitatud

Võru Tarbijate Ühistu üldkoosolek


Kuna 29.06.2023 koosolekul oli kohal alla poole ühistu liikmetest, siis kutsub Võru Tarbijate Ühistu
(10242069) juhatus kokku kordus üldkoosoleku, mille päevakorras on:
1) üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;
2) 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine;
3) kasumi jaotamise otsustamine;
4) 2023. aasta majandusaastaks audiitori kinnitamine.
Koosolek toimub 21.07.2023 kell 13.00 Võrus Lembitu 1. Koosoleku dokumentide ja otsuste
eelnõudega saab tutvuda ainult etteregistreerimisel enne koosolekut samal aadressil.
Kordus üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

 • Liikmel isikut tõendava dokumendina isikutunnistus (ID-kaart) või pass, esindajal lisaks ka
  nõuetekohaselt vormistatud volikiri (digiallkirjastatud volikirja puhul kindlasti ka allkirjaleht).
 • Koosolekul osalejate ladusamaks registreerimiseks palub ühistu, et liige teavitaks ühistut
  esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades
  digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel aadressil
  info@vty.ee või edastades kirjaliku paberkandjal allkirjastatud volikirja ja muud
  nõuetekohased dokumendid ühistu kontorisse, Võrus Lembitu 1 (tööpäevadel alates kell
  10.00 kuni 15.00) hiljemalt 19.07.2023 kella 15.00-ks.
Postitatud

Võru Tarbijate Ühistu koosolek

Võru Tarbijate Ühistu üldkoosolek

Võru Tarbijate Ühistu (10242069) juhatus kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku, mille päevakorras on:

1) üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;

2) nõukogu liikmete tagasikutsumine;

3) nõukogu koosseisu suuruse määramine;

4) uute nõukogu liikmete valimine.

Koosolek toimub 12.12.2022 kell 13.00 Võrus Lembitu 1. Koosoleku dokumentide ja otsusteeelnõudega saab tutvuda ainult etteregistreerimisel enne koosolekut samal aadressil. Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

– Liikmel isikut tõendava dokumendina isikutunnistus (ID-kaart) või pass, esindajal lisaks kanõuetekohaselt vormistatud volikiri.

– Koosolekul osalejate ladusamaks registreerimiseks palub ühistu, et liige teavitaks ühistut esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel aadressil info@vty.ee või edastades kirjaliku paberkandjal allkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid ühistu kontorisse, Võrus Lembitu 1 (tööpäevadel alates kell 10.00 kuni 15.00) hiljemalt 08.12.2022 kella 15.00-ks.

Postitatud

Võru Tarbijate Ühistu üldkoosolek

Võru Tarbijate Ühistu (10242069) juhatus kutsub kokku üldkoosoleku, mille päevakorras on:

(I) üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;

(II) 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine;

(III) kasumi jaotamise otsustamine;

(IV) 2022. aasta majandusaastaks audiitori kinnitamine;

(V) 30.12.2020 toimunud üldkoosolekul vastu võetud otsuste kinnitamine.

Koosolek toimub 21.06.2022 kell 14.00 Võrus Lembitu 1. Koosoleku dokumentide ja eelnõudega saab tutvuda eelregistreerimisel enne koosolekut samal aadressil.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

·         Liikmel isikut tõendava dokumendina isikutunnistus (ID-kaart) või pass, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri.

·         Koosolekul osalejate ladusamaks registreerimiseks Võru Tarbijate Ühistu palub, et liige teavitaks Võru Tarbijate Ühistu’t esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel aadressil info@vty.ee või edastades kirjaliku paberkandjal allkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid Võru Tarbijate Ühistu kontorisse, Võrus Lembitu 1 (tööpäevadel alates kell 10.00 kuni 15.00) hiljemalt 20.06.2022. aastal kella 15.00-ks.