Postitatud

Võru Tarbijate Ühistu koosolek

Võru Tarbijate Ühistu üldkoosolek

Võru Tarbijate Ühistu (10242069) juhatus kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku, mille päevakorras on:

1) üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;

2) nõukogu liikmete tagasikutsumine;

3) nõukogu koosseisu suuruse määramine;

4) uute nõukogu liikmete valimine.

Koosolek toimub 12.12.2022 kell 13.00 Võrus Lembitu 1. Koosoleku dokumentide ja otsusteeelnõudega saab tutvuda ainult etteregistreerimisel enne koosolekut samal aadressil. Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

– Liikmel isikut tõendava dokumendina isikutunnistus (ID-kaart) või pass, esindajal lisaks kanõuetekohaselt vormistatud volikiri.

– Koosolekul osalejate ladusamaks registreerimiseks palub ühistu, et liige teavitaks ühistut esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel aadressil info@vty.ee või edastades kirjaliku paberkandjal allkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid ühistu kontorisse, Võrus Lembitu 1 (tööpäevadel alates kell 10.00 kuni 15.00) hiljemalt 08.12.2022 kella 15.00-ks.