Postitatud

Võru Tarbijate Ühistu üldkoosolek

Kuna 21.06.2022 koosolekul oli kohal alla poole ühistu liikmetest, siis kutsub Võru Tarbijate Ühistu (10242069) juhatus kokku kordus üldkoosoleku, mille päevakorras on:

(I) üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;

(II) 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine;

(III) Kasumi jaotamise otsustamine;

(IV) 2022. aasta majandusaastaks audiitori kinnitamine;

(V) 30.12.2020 toimunud üldkoosolekul vastu võetud otsuste kinnitamine.

Arvestades eesseisvat puhkusteaega ja taustal olevat koroonaolukorda toimub koosolek 17.08.2022 kell 14.00 Võrus Lembitu 1. Koosoleku dokumentide ja eelnõudega saab tutvuda ainult eelregistreerimisel enne koosolekut samal aadressil.

Kordus üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

·        Liikmel isikut tõendava dokumendina isikutunnistus (ID-kaart) või pass, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri.

·        Koosolekul osalejate ladusamaks registreerimiseks palub ühistu, et liige teavitaks ühistut esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel aadressil info@vty.ee või edastades kirjaliku paberkandjal allkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid ühistu kontorisse, Võrus Lembitu 1 (tööpäevadel alates kell 10.00 kuni 15.00) hiljemalt 16.08.2022. aastal kella 15.00-ks.