Postitatud

Võru Tarbijate Ühistu üldkoosolek

Kuna 12.12.2022 koosolekul oli kohal alla poole ühistu liikmetest, siis kutsub Võru Tarbijate Ühistu
(10242069) juhatus kokku kordus erakorralise üldkoosoleku, mille päevakorras on:
1) üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;
2) nõukogu liikmete tagasikutsumine;
3) nõukogu koosseisu suuruse määramine;
4) uute nõukogu liikmete valimine.
Koosolek toimub 10.01.2023 kell 10.30 Võrus Lembitu 1. Koosoleku dokumentide ja otsuste
eelnõudega saab tutvuda ainult etteregistreerimisel enne koosolekut samal aadressil.
Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

 • Liikmel isikut tõendava dokumendina isikutunnistus (ID-kaart) või pass, esindajal lisaks ka
  nõuetekohaselt vormistatud volikiri (digiallkirjastatud volikirja puhul kindlasti ka allkirjaleht).
 • Koosolekul osalejate ladusamaks registreerimiseks palub ühistu, et liige teavitaks ühistut
  esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, esitades
  digitaalallkirjastatud volikirja ja muud nõuetekohased dokumendid e-posti teel aadressil
  info@vty.ee või edastades kirjaliku paberkandjal allkirjastatud volikirja ja muud
  nõuetekohased dokumendid ühistu kontorisse, Võrus Lembitu 1 (tööpäevadel alates kell
  10.00 kuni 15.00) hiljemalt 06.01.2023 kella 15.00-ks.