Postitatud

Võru Tarbijate Ühistu üldkoosolek

Võru Tarbijate Ühistu (10242069) juhatus kutsub kokku üldkoosoleku, mille päevakorras on:

(I) üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;
(II) 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine;
(III) Kahjumi katmise otsustamine;
(IV) 2021. aasta majandusaastaks audiitori kinnitamine;
(V) 30.12.2020 toimunud üldkoosolekul vastu võetud otsuste kinnitamine.

Koosolek toimub 17.06.2021 kell 14.00 Võrus Lembitu 1. Koosoleku dokumentide ja eelnõudega saab tutvuda eelregistreerimisel enne koosolekut samal aadressil. Koosolekul ja dokumentidega tutvumisel palun järgida nõudeid Covid-19 ohu ennetamiseks.